Filmy instruktażowe dotyczące eksploatacji systemów DrillCover Hex, SawCover i DrillCover PRO.

System DrillCover Hex

Przygotowanie systemu DrillCover Hex do pracy.
Demontaż systemu DrillCover Hex.
Czyszczenie systemu DrillCover Hex po wykonaniu zabiegu.

System SawCover

Przygotowanie systemu SawCover do pracy.
Demontaż systemu SawCover.

System DrillCover PRO

Przygotowanie systemu DrillCover PRO do pracy.
Demontaż systemu DrillCover PRO.
Podłączanie modułów w systemie DrillCover PRO.