Neurotuba Reaxon®

Reaxon® to jedyna na rynku neuro-tuba do regeneracji zerwanych i uszkodzonych nerwów zbudowana z chitosanu.

 • Elastyczna i przejrzysta
 • Nie zapada się
 • Złożona z polisacharydów
 • Łatwa do przyszycia (hydrożel)

Czym jest CHITOSAN?

 • Chitosan jest kationowym polisacharydem naturalnego pochodzenia otrzymywanym przez alkaliczną deacetylację chityny, otrzymywanej z pancerzy skorupiaków.
 • Chityna stosowana w produkcji neuro-tub Reaxon® jest wyłącznie pochodzenia naturalnego.

Właściwości CHITOSANU

 • Biodegradowalny – rozkłada się do związków, które mogą być metabolizowane przez organizm1
 • Bioaktywny – wspomaga regenerację nerwów ekwiwalentnie do autograftu2
 • Biokompatybilny – nie wywołuje żadnej odpowiedzi immunologicznej3
 • Antyadhezyjny – hamuje powstawanie tkanki bliznowatej i nerwiaka4
 • Przeciwgrzybiczy i antybakteryjny – ogranicza ryzyko infekcji5
 • Hemostatyczny – zapewnia warunki prawidłowego krzepnięcia krwi1

Zalety i przewagi Chitosanu

 • Przezroczystość neuro-tub umożliwia skuteczne pozycjonowanie pęczków i wczesne wykrywanie skrzepów krwi.
 • Dzięki właściwościom mechanicznym rurek, szycie jest łatwiejsze (nawet w przypadku szwów 9-0).
 • Bardzo niskie ryzyko odpowiedzi immunologicznej: pochodzenie niebiałkowe; nie ze świń ani bydła
 • Bioaktywny:
  • ogranicza zrosty4
  • wspomaga wzrost makrocytów6
  • pozytywny wpływ na wzrost komórek Schwanna7
 • Dobra integralność neuro-tub przez 18 miesięcy (resorpcja po 2,5 roku)2
 • Naprawa nerwów bez napięcia w celu przyspieszenia gojenia i przywrócenia funkcji

Zalety REAXONU®

 • Brak zakażeń lub utraty czucia w miejscu implantacji.
 • Nie zapada się.
 • Wysoce przezroczysty, umożliwiający optymalne pozycjonowanie zakończeń nerwowych i wykrywanie skrzepów krwi.
 • Półprzepuszczalny, umożliwiający małym składnikom odżywczym i czynnikom neurotropowym przejście przez neuro-tubę.
 • Produkty degradacji metabolicznej są wchłaniane przez normalne szlaki metaboliczne.
 • Dobra integralność neuro-tuby przez 18 miesięcy (resorpcja po 2,5 roku).

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach:

/ REAXON® NERVE GUIDE
Wspomaga zrost nerwów, gdy bezpośredni szew nie jest możliwy (w przypadku przerwy w ciągłości aż do 26 mm).

Numer katalogowy Średnica wewnętrzna Długość
RG321 2,1 mm 30 mm
RG330 3,0 mm 30 mm
RG340 4,0 mm 30 mm
RG350 5,0 mm 30 mm
RG360 6,0 mm 30 mm

/ REAXON® DIRECT
Umożliwia ochronę w przypadku niewielkiej utraty materii nerwu.

Numer katalogowy Średnica wewnętrzna Długość
RD121 2,1 mm 14 mm
RD130 3,0 mm 14 mm
RD140 4,0 mm 14 mm
RD150 5,0 mm 14 mm
RD160 6,0 mm 14 mm

Prezentacja produktu


Publikacje i badania

Clinical Trials Medovent

Enhancing the Outcome of Traumatic Sensory Nreve Lesions of the Hand by Additional Use of a Chitosan Nerve Tube in Primary Nerve Repair: A Randomized Controlled Bicentric Trial

Chitosan tubes of varying degrees of acetylation for bridging peripheral nerve defectsPrzypisy:

 1. Croisier F, Jérôme C. Chitosan-based biomaterials for tissue engineering. European Polymer Journal. avr 2013;49(4):780-92.
 2. Haastert-Talini et al. Chitosan tubes of varying degrees of acetylation for bridging peripheral nerve defects. Biomaterials 2013; 34: 9886-9904.
 3. The biocompatibility of Reaxon® Nerve Guide has been proven in accordance with the ISO 10993 standards.
 4. Marcol et al. Reduction of post-traumatic neuroma and epineural scar formation in rat sciatic nerve by application of microcrystallic chitosan. Microsurgery 2011; 31: 642-649.
 5. Rabea et al. Chitosan as antimicrobial agent: application and mode of action. Biomacromolecules 2003; 4: 1457-1465.
 6. Oliveira et al. Chitosan drives anti-inflammatory macrophage polarisation and pro-inflammatory denditric cell stimulation. Eur Cell Mater 2012; 24: 136-52
 7. Yuan et al. The interaction of Schwann cells with chitosan membranes and fibers in vitro. Biomaterials 2004; 25: 4273-4278
 8. Freier et al. Chitin-based tubes for tissue engineering in the nervous system. Biomaterials 2005; 26: 6424-6432.